Algemene voorwaarden

Door het bevestigen van uw reservatie via deze website alsook via online travel agencies stemt u in met volgende algemene voorwaarden. Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.

1. Aankomst en vertrek

Bungalows:

 • Check-in is mogelijk vanaf 15.00 uur. Gelieve ons te verwittigen indien u later dan 22.00 uur aankomt. Er is geen nachtreceptie.
   
 • U dient op de dag van vertrek uiterlijk om 11.00 uur de bungalow te verlaten. Indien u plant vroeger dan 8.30 uur te vertrekken, gelieve dit de dag voor vertrek te melden op de receptie.

Camper- en tentplaatsen:

 • Check-in is mogelijk vanaf 13.00 uur.
   
 • U dient de camper- en tentplaats uiterlijk om 13.00 uur te verlaten.

2. Annulering

 • U kan kosteloos annuleren tot minimaal 3 dagen voor aankomst. Nadien brengen we 100% van het openstaand saldo in rekening.
   
 • In geval van lockdown of sluiting van de grenzen wordt de reservatie kosteloos geannuleerd.
   
 • Bij no-show of vroegtijdig vertrek brengen wij het totaalbedrag van de reservatie in rekening. Wij hebben geen bewijs voor de annulatie nodig maar houden ons wel strikt aan bovenstaande voorwaarden.
   
 • U kan desgewenst een annulatieverzekering afsluiten bij een verzekeraar naar keuze, wij bieden dit niet aan.
   
 • Overmachtsclausule: In geval van overmacht, vervallen bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Onder overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog(sgevaar), opstand, stakingen, storingen in het energiecircuit of verkeer, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden of elke andere omstandigheid waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de zaakvoerder kan worden gevergd. Wanneer er sprake is van overmacht waardoor het ter beschikking stellen van de bungalow, camper-, kampeer- of tentplaatsen wordt verhinderd, bent u niet gerechtigd op enige schadevergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde verblijfskosten. U krijgt een voucher ter waarde van de reeds betaalde verblijfskosten. Deze voucher dient als tegoed bij een toekomstige reservering. De voucher moet verplicht gebruikt worden binnen een periode van 2 jaar.

3.A. Schade

 • Onze bungalows zien er piekfijn uit en dat houden we graag zo, voor u en de gasten na u. Indien er schade vastgesteld wordt (gebroken of gestolen voorwerpen) na vertrek, brengen wij dit in rekening. Bij normaal gebruik dient u zich uiteraard geen zorgen te maken.

3.B. Schade en/of diefstal van gehuurde goederen

 • Indien de gast tijdens zijn verblijf goederen huurt of gebruikt, dan is de gast zelf verantwoordelijk voor alle schade, van welke aard ook. Holiday Village Knokke biedt zelf geen schade en/of diefstalverzekering aan.
   
 • De te huren fietsen hebben een winkelwaarde van 580 euro. Dit is ook het te betalen bedrag bij volledig defect, verlies of diefstal. Bij een gedeeltelijk defect brengen we de netto herstelkosten in rekening. Slijtage bij normaal gebruik brengen wij uiteraard niet in rekening.

4. Maximale bezetting

 • Bungalow M: maximaal 2 volwassenen (+ 1 baby/kind)
   
 • Bungalow L: maximaal 4 volwassenen of maximaal 2 volwassen & 3 jonge kinderen (-12 jaar)
   
 • Bungalow L4: maximaal 4 volwassenen
   
 • Bungalow XL: maximaal 5 volwassenen en 1 kind van maximaal 60 kg
   
 • Indien we merken dat deze voorwaarde wordt geschonden, kunnen wij u de toegang tot de bungalow ontzeggen. Hierbij komen de annulatievoorwaarden in voege (zie artikel 2).

5.A. Betaling

 • Na reservatie zal u per e-mail gevraagd worden om uw betaalkaartgegevens in te voeren. Op dat moment wordt het bedrag op uw betaalkaart gereserveerd. Het saldo wordt 7 dagen voor aankomst in rekening gebracht.

5.B. Wanbetaling

 • Indien er geen volledige betaling werd gedaan op uiterlijk de dag van vertrek, zal de totaalsom onmiddellijk verhoogd worden met 30 euro voor extra administratieve kosten.
   
 • Indien u uiterlijk 7 dagen na de voorziene vertrekdatum nog steeds niet betaalt, geven wij uw dossier door aan ons advocatenkantoor. Wij rekenen u desgevallend 50 euro extra dossierkosten en 1% interesten per begonnen maand aan.

6. Overlast

 • Op Holiday Village Knokke heerst een gezellige sfeer, dat houden we graag zo. Tussen 22.00 en 7.00 uur is gemotoriseerd  verkeer niet toegelaten op het domein.
   
 •  Ook vragen wij u om na 22.00 uur de nachtrust van alle gasten te respecteren. Indien er overlast wordt vastgesteld van welke aard ook, kan dit een reden zijn om uw verblijf vroegtijdig te beëindigen. Hierbij komen de annulatievoorwaarden in voege (zie artikel 2).

7. Jongerengroepen

 • Indien uw gezelschap uitsluitend uit jongeren onder de 23 jaar bestaat, behouden wij ons het recht om uw reservatie te weigeren.

8. Schoonmaak en afval

 • Het is uw vakantie, dus wij maken de bungalows schoon!
   
 • U dient echter wel de afwas te doen en het afval in de containers te deponeren. Indien bij vertrek blijkt dat u de afwas niet deed, dan brengen wij 30 euro in rekening. Indien blijkt dat u uw afval niet verwijderde, dan brengen wij 50 euro in rekening.
   
 • Indien we uitwerpselen, urine en/of kots terugvinden op een plaats die het toilet niet is, dan brengen wij minstens 100 euro extra in rekening. We begrijpen dat dit vreemd klinkt en hier wat hard staat, maar het staat er omdat we dit helaas in het verleden reeds meemaakten en er ons willen voor wapenen. Bij normaal gebruik hoeft u zich uiteraard geen zorgen te maken!

9. Huisdieren

 • Blindengeleidehonden zijn toegelaten. Andere huisdieren op aanvraag.

10. Roken

 • Het is ten strengste verboden om in de bungalow te roken. Dit kan wel op het terras.