Privacybeleid

Geüpdatet op 27/12/2019

1. Verwerkingsverantwoordelijke

FUDEV bvba (hierna “wij of ons” genoemd) met maatschappelijke zetel te:

Natiënlaan 70-72
8300 Knokke-Heist
KBO/BTW: 0564.881.478
E-mail: info@holidayknokke.be
Telefoon: +32 (0)50 60 12 03

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen, eventueel ter zake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

3. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt waaneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er wordt gebruik gemaakt van:

a. Functionele cookies:

Deze first party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door onze website zelf en die tot doel hebben onze website optimaal te laten functioneren. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeven wij volgens de wet geen toestemming bezoekers van onze website te vragen.

b. Analytische cookies: Google Analytics

Door middel van deze third party cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. We gebruiken deze data om onze website te optimaliseren waardoor de uw gebruikerservaring kan worden verbeterd.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. De aldus verkregen informatie, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

c. Tracking cookies: Google Adwords & Facebook Pixel

Door middel van deze third party cookies krijgen wij inzicht in het surfgedrag u op onze website vertoont. Deze cookies helpen ons relevante online advertenties te laten zien aan bezoekers van onze website. Deze cookies kunnen persoonsgerichte gegevens verzamelen. Voor het bijhouden van deze persoonsgerichte gegevens is toestemming vereist.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). U dient hierbij rekening te houden dat door middel van deze handeling bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

4. Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

5. Toestemming

Als bezoeker van onze website verklaart u uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee u als bezoeker van onze website het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op onze website of om u in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met ons. Elke overeenkomst die ons en een bezoeker van onze website verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op onze website is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de bezoeker van onze website.

U stemt ermee in dat wij in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die u op onze website of in verband met de diensten die worden aangeboden door ons, voor de hierboven vermelde doeleinden.

U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard slechts zolang als noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen korter dan 2 jaar.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers. Zij handelen onder ons rechtstreekse gezag, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Wij zorgen ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In het geval dat de gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor direct marketing of prospectie doeleinden, wordt u vooraf op de hoogte gebracht zodat u uw instemming met het gebruik van deze persoonlijke gegevens kan uitdrukken.

8. Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid

U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@holidayknokke.be.

9. Direct Marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

10. Klachtrecht

U heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

11. Wijziging van het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht om dit Privacybeleid aan te passen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in dit verband. U wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.

13. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan u ons contacteren op het volgende e-mailadres: info@holidayknokke.be.