Waarborg

Wij behouden ons het recht in bepaalde gevallen een waarborg te vragen. Dit om het respecteren van onze huisregels te garanderen. Indien de huisregels niet werden gerespecteerd, zal dit aangerekend worden. 

ONZE HUISREGELS

 1. Rustig op het park vanaf 22u
  Indien wij klachten zouden ontvangen van andere gasten of onze buren, wordt dit in rekening gebracht.
 2. Het terrein netjes achterlaten
  Wij hechten bij Holiday Village Knokke veel belang aan de netheid van ons terrein en onze bungalows. Daarom vragen wij dat het afval netjes wordt gesorteerd op de daarvoor voorziene plaatsen. 

 

 

 

 

 

Betaling

Bij de reservatie zal gevraagd worden onmiddellijk de betaling* uit te voeren, anders kan de reservatie niet bevestigd worden. Bij tijdige annulatie wordt het betaalde bedrag teruggestort.

*Bij een bedrag hoger dan 300 euro, wordt bij de reservatie 50% betaald. De andere 50% dient te worden betaald 7 dagen voor aankomst. 

WANBETALING

 • Indien er geen volledige betaling werd gedaan op uiterlijk de dag van vertrek, zal de totaalsom onmiddellijk verhoogd worden met 30 euro voor extra administratieve kosten.
   
 • Indien u uiterlijk 7 dagen na de voorziene vertrekdatum nog steeds niet betaalt, geven wij uw dossier door aan ons advocatenkantoor. Wij rekenen u desgevallend 50 euro extra dossierkosten en 1% interesten per begonnen maand aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulatie

 • U kan kosteloos annuleren tot minimaal 72 uur voor aankomst. Nadien brengen we 100% van het openstaand saldo in rekening.
   
 • In geval van lockdown of sluiting van de grenzen wordt de reservatie kosteloos verplaatst.
   
 • Bij no-show of vroegtijdig vertrek brengen wij het totaalbedrag van de reservatie in rekening. Wij hebben geen bewijs voor de annulatie nodig maar houden ons wel strikt aan bovenstaande voorwaarden.
 • Als je wilt, kun je een annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar naar keuze, wij bieden dit niet aan.
   
 • Clausule van overmacht: In geval van overmacht komen bovenstaande annuleringsvoorwaarden te vervallen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog(sgevaar), oproer, stakingen, storingen in het energiecircuit of het verkeer, overheidsmaatregelen, grondstoffenschaarste, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden of enige andere omstandigheid waardoor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan worden nagekomen. naar redelijkheid en billijkheid niet van de beheerder kan worden gevergd. Als er sprake is van overmacht waardoor de bungalow-, camper-, kampeer- of tentplaatsen niet beschikbaar zijn, heb je geen recht op enige compensatie of restitutie van de reeds betaalde accommodatiekosten. U ontvangt een tegoedbon ter waarde van de reeds betaalde accommodatiekosten. Deze tegoedbon dient als tegoed voor een toekomstige reservering. De tegoedbon moet binnen een periode van 2 jaar worden gebruikt.

 

 

 

 

 

 

Vouchers

Indien in uitzonderlijk situaties een voucher wordt toegekend bij een annulatie of wijziging, zijn deze 1 jaar geldig (tenzij anders vermeld). De bon kan niet gebruikt worden in verlengde weekends en schoolvakanties. Het bedrag van de bon wordt dan bij een volgende reservatie automatisch afgetrokken, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.